LỄ KÝ KẾT VỀ PHÚC LỢI DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

24/05/2022 Tin tức 0 comment

LỄ KÝ KẾT DIỄN RA VÀO NGÀY 17-05-2022

Sự kiện diễn ra với mục đích tạo thêm nhiều phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động từ đó nâng cao đời sống cho người lao động, đoàn viên.

Tạo sự gắn kết giữa Đảng - Nhà nước, Doanh nghiệp và người lao động,...

Công ty Cổ Phần Phân Bón và Hoá Chất Cần Thơ hân hạnh là một trong số những doanh nghiệp đầu nghành tham gia.

 

Bình luận